การเชื่อมต่อท่อ HDPE แบบต่อชน (BUTT FUSION WELDING)

ขั้นตอนการต่อท่อ
1. ทำความสะอาดท่อทั้งสองท่อนหรือท่อและข้อต่อที่จะต่อเข้าด้วยกัน แล้วนำมาจับยึดให้แน่น และปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยที่ยึด
(Clamping Device)​

2. ใช้เครื่องปาดผิวตัดแต่งปลายท่อทั้งสองข้างหรือท่อและข้อต่อให้เรียบ  และทำความสะอาด  ตรวจสอบดูปลายทั้งสองข้างทาบสนิทกันหรือไม่  ถ้าไม่สนิทให้ปรับแต่งที่จับจนปลายทั้งสองข้างได้ระดับดีแล้วปาดแต่งปลายอีกครั้งหนึ่ง​

3. ทำความสะอาดแผ่นความร้อนของเครื่องเชื่อมแล้วเริ่มเดินเครื่องจนอุณหภูมิของแผ่นความร้อนอยู่ในช่วง 200-220C

4.เลื่อนปลายทั้งสองข้าง หรือปลายท่อและ ข้อต่อ ที่จะเชื่อมเข้าหาแผ่นความร้อนใช้แรงกด (Pressure) ที่ประมาณ 0.15 N/mm2(1.5 Kg/cm2). และอุณหภูมิแผ่นความร้อนประมาณ 200-220C

5. รอจนกระทั่งบริเวณรอยเชื่อมนูนขึ้นมาประมาณเท่ากับตัวเลขที่กำหนดในตาราง 3.  ช่อง (2 ) แล้วจึงลดแรงกดเหลือประมาณ  0.01N/mm2 (0.1 Kg/cm2). จากนั้นจับเวลาจนได้ตามตัวเลขในตาราง 3 ช่อง (3)

หมายเหตุ -รอยเชื่อมทั้งสองด้านควรมีขนาดเท่ากัน – ผิวของรอยเชื่อมที่นูนขึ้นมาควรเรียบ