บริการงานซ่อมเครื่องดัดเหล็ก – เครื่องตัดเหล็ก

โทร. 085-175-7770

บริการซ่อมเครื่องดัดเหล็ก และเครื่องตัดเหล็กทุกรุ่น ทุกแบรนด์
อาทิ DIAMOND , OKURA , TOYO , NIMUT
อาการเช่น เฟืองหัก โดนน้ำ ไฟช๊อต มอเตอร์ไหม้

ขั้นตอนในการติดต่อ

  1. ส่งรูปสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ พร้อมแจ้งอาการกลับมาที่ ypdsales2015@gmail.com
  2. ทางบริษัทจะส่งแผนที่ศุนย์ซ่อมเข้าไปพร้อม พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
  3. หลังจากลูกค้าอนุมติการซ่อม ทางบริษัทจะแจ้งกำหนดวันรับสินค้า ซึ่งระยะเวลาในการซ่อมขึ้นอยู่กับอาการ และอะไหล่ของเครื่อง
  4. ส่งสินค้าคืนลูกค้า และสามารถใช้งานได้ทันที