บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์ 
“เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือก่อสร้าง อาทิเช่น เครื่องดัดเหล็ก และ เครื่องตัดเหล็กที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่มีเหตุผลเพื่อสร้างความภูมิใจสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน และคู่ค้า ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อมาตอบสนองผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

สัญลักษณ์องค์กร
“ Y.P.D. INTERGROUP CO.,LTD” ถูกออกแบบมาเป็นสีฟ้าเข้ม เพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่ง ความ เข้มแข็ง อดทน เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสินค้า อีกทั้งชื่อวาย และ พี เป็นชื่อของบุคคลที่ก่อตั้งบริษัททั้ง 2 คน เพื่อสื่อให้ เห็นถึง ศักยภาพของผู้ก่อตั้งในการทำงานและรวมเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งตัวDตัว สุดท้าย หมายถึงการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

ระบบภายใน YPD ที่ทรงประสิทธิภาพ

คลังสินค้า ทางบริษัทมีการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทำให้ลูกค้าสามารถ รับสินค้าได้อย่าง รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการ การจัดส่งทางบริษัทมีทีมงานในการขนส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์ของทางทีมงานที่สามารถนำสินค้าหน้างานและมีความยืดหยุ่นสูง จัดส่งอย่างรวดเร็วถูกต้องและตรงตามเวลาอย่างมีมาตรฐาน

คลังอะไหล่ ทางบริษัท มีสต๊อกอะไหล่ที่เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนระบบบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ให้กับร้านคู่ค้า หรือผู้ใช้งาน

ฝ่ายช่าง ทางบริษัทมีฝ่ายช่างที่มีประสิทธิภาพเพียบพร้อม ไปด้วยประสบการณ์และให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับซ่อมสินค้าของแบรนด์อื่นอีกด้วย เพื่อให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เว็บไซต์ www.ypdtools.com อีกช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคาได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยไม่ว่าจะเป็น ทางไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ การประชาสัมพันธ์ ทางบริษัท มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อ ให้ความรู้การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขาย และให้ความรู้