รายชื่อขนส่ง จังหวัดปลายทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
O.K.ทรานสปอร์ต  สาย4 02-889 8752, 429 2624 สุราษฎร์ธานี (เมือง, พุนพิน) 089-812 7065

 

นครศรีธรรมราช (เมือง) 089-812 7396

ทุ่งสง, รัชฎา, ตรัง 089-812 6921
ภูเก็ต (ทุกอำเภอ) 089-812 6492

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง  สาย2 02-410 4089 ,

 

02-410 3359

ภาคใต้ตอนล่าง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา
กระบี่นครการ ขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 8747, 089-2035895 กระบี่ 075-632277, สุราษฎร์ธานี 089-203 5895
ตรัง 075-211996    นครศรีฯ,ทุ่งสง 081-737 1434
เกรียงฟ้า ขนส่ง  สาย2 02-887 2351-3 พังงา, ภูเก็ต
เกียรติเจริญชัย ขนส่ง  เอกชัย95 02-894 3328-9 สตูล, ละงู, ท่าแพ, ฉลุง, ทุ่งหว้า 074-734141-2
โกล้วน 2  สาย2 02-448 2898, 448 2938 กระบี่ 089-923 1437, 081-458 5312, 082-456 0909
02-410 3122  ตรัง 075-574259,  574220-1, 089-780 8461     พัทลุง 074-620234, 081-676 8756
ประจวบคีรีขันธ์ 032-550325
ข้ามสมุทรขนส่ง  สาย2 02-887 0368-9,

 

086-564 0368

ระนอง, กระบุรี, กะเปอร์, คุระบุรี 077-823649, 813184
จรูญขนส่งภาคใต้  สาย2 02-410 3431, 02-865 3515 หาดใหญ่, สงขลา 074-457629-30, 081-609 3264
www.jr.co.th  พัทลุง 074-608006, 086-598 1544
ไชยาภาคใต้  เอกชัย95  02-451 1015,
081-829 9990
ไชยา 081-894 7634, 081-891 2336
2336         สุราษฎร์ธานี, ท่าชนะ, ท่าฉาง, พุนพิน, บ้านดอน
โชคประเสริฐ ขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 8854,

 

02-885 9314

ชุมพร 077-503903, 581571, 544811
ท่าแซะ, สวี, ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม, ท่าชนะ, ไชยา
โชคปรเมศร์ ขนส่ง  เอกชัย95 081-767 3405,

 

083-300 2469

นราธิวาส, ตันหยงมัส, บาเจาะ, ยี่งอ, สุไหงปาดี, สุไหงโกลก
087-297 0759, 085-672 7940, 087-293 7532
เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส  รามอินทรา34 02-943 5353, 02-643 8382 สุราษฎร์ธานี 077-269194, 081-6947888

 

081-539 3339 , 081-496 2860  ภูเก็ต 081-691 3339
หาดใหญ่ 074-457219, 081-542 8367

ตั้งอี่ฮั้วชุมพร  สาย2 02-887 4580-1 ชุมพร
ใต้สุราษฎร์การขนส่ง  สาย2 (ซ.24) 02-885 7751-2 สุราษฎร์ธานี, บ้านดอน, นาสาร, พุนพิน 077-272943, 281168
ใต้สมุย ขนส่ง  เอกชัย95 02-894 3985 เกาะสมุย 077-415134, 081-770 6020, 084-188 3867
ทรัพย์สมบูรณ์คูณทวี  สาย2 02-887 2705, 448 2874-5
เพชรบุรี 032-427853-4, หัวหิน 081-493 2270
ปราณบุรี 032-621448, 081-981 0238
ประจวบฯ, กุยบุรี, ทับสะแก, 032-603651, 081-763 8481
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย2 02-410 3420,

 

02-410 3160

ชุมพร 077-643310, 081-970 5149      086-375 4853, 081-445 6094  หลังสวน 077-541946, 089-669 6376        ท่าแซะ, ปะทิว, สวี, ท่าชนะ, ละแม, ไชยา
ประจวบทองชัย ขนส่ง  สาย2 02-448 1976-7 ประจวบคีรีขันธ์ 032-611363, กุยบุรี 032-689214        หัวหิน 085-296 7887, ปราณบุรี 083-816 6710
ปัตตานีปลาป่น (1988)  ซ.เอกชัย131  02-892 2301, 081-207 8111 ปัตตานี, สงขลา, ยะลา 073-311044, 310234

 

 

ปัทชิดาขนส่ง  สาย2 02-803 1791, 089-690 4945 พังงา, ทับปุด, ตะกั่วป่า, โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง 081-978 6966
พรทรัพย์สว่าง ขนส่ง  สาย3 087-894 7440,
081-537 2582
จันดี, ฉวาง, นาบอน, ทุ่งสง, ทุ่งใหญ่ 081-537 2582
พัฒนาเอ็กซ์เพรส  02-223 3831, 081-089 2988 หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก
พิชิตขนส่งพัทลุง  สาย2 02-885 8367, 081-441 0355 นราธิวาส, พัทลุง, หาดใหญ่
แพปลาสมบัติวัฒนา ขนส่ง  กาญจนาภิเษก

 

02-885 9018-9,

หาดใหญ่ 074-427202-3, 081-608 7206      081-690 3167  สตูล 074-721333        ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 073-332392-3, 334614-6
ฟักทอง  สาย3  02-888 0819-20 ภูเก็ต 076-273429      สาย2  02-865 3317-8
ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง  สาย2 02-448 1315, 448 1005 ภูเก็ต 076-235013-4, 086-310 4267, 086-310 4481
ภูเก็ตแหลมทอง  สาย2 02-448 1996,

 

02-887 1562-3

ภูเก็ต 076-215760, 211341
รวมมิตรนครขนส่ง  สาย3 02-888 0764,

 

02-888 2079

นครศรีฯ 075-356388, 343334, 341612
รัชพล ขนส่ง  สาย3 02-441 3820-21 ตะกั่วป่า, พังงา, ท้ายเหมือง 076-421136, 431616
ส.สมจิตร ขนส่ง  สาย2 02-410 3121 เพชรบุรี, ท่ายาง,
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ ขนส่ง  สาย2 02-887 4490-2 สุราษฎร์ธานี 077-273871, 213655        เกาะสมุย 077-234381, 235205
สปีดขนส่ง  หัวลำโพง 02-221 3584, 089-154 9360 ภูเก็ต 084-850 9255, 089-295 9402
สมุยขนส่ง  กาญจนาภิเษก 02-885 9065-6 เกาะสมุย, เกาะพะงัน
สมุยลำเลียงทรัพย์ ขนส่ง  สาย2 02-885 8721,

 

086-308 0572

0572  เกาะสมุย 086-942 9298, 081-536 6588,

 

077-415676

สหขนส่งสายใต้  กาญจนาภิเษก 02-885 9041-3 ชุมพร, หลังสวน 077-511044, 501425, 511273
สหไทยภาคใต้  สาย2 02-887 4494-5  กระบี่ 075-663314-5  (กทม.-ตรัง รอบรถออกทุกวันพุธ)  ตรัง 075-211961        สตูล 074-722280
สามัคคีขนส่ง  เอกชัย95 โกดังหาดใหญ่ 02-417 1013 หาดใหญ่ 074-217503-4      โกดังยะลา 02-415 8506,02-415 8508  ยะลา, ปัตตานี 073-221135, 223545, 223466
สี่สหายขนส่ง  ศูนย์นครศรีฯ 02-451 6712-6 ต่อ 109 ประจวบคีรีขันธ์ 032-681406      ศูนย์สุราษฎร์ฯ 02-894 9340-3  นครศรีฯ 075-321511-2, 075-344282, 089-681 1092      www.sisahy.com  ทุ่งสง 075-420300, 424071        หัวไทร 075-388001, 084-752 5096        สงขลา 074-448542-3, 447336, 089-446 9847        สุราษฎร์ธานี 077-218221, 077-218238        กระบี่ 075-620969, 086-266 5276        บ้านนาสาร 077-345029, 081-979 0988, 081-677 2940

 

 

หาดใหญ่ชัยกาญจน์  สาย4 02-888 5108-9 สงขลา 074-244832, 244188, 236859
หาดใหญ่ทัวร์ ขนส่ง  สาย3 02-889 0981,

 

089-736 2806

หาดใหญ่ 074-235715, 085-8921217, 086-6977897        หาดใหญ่, สงขลา, สะเดา, ปาดังเบซาร์, นาทวี, จะนะ,        ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโกลก
เอเซีย-หาดใหญ่ ขนส่ง  เอกชัย95  02-894 2649-50, 894 3531 สุราษฎร์ธานี 089-444 4910        นครศรีธรรมราช, ปากพนัง, ท่าศาลา 075-318731        ตรัง, กันตัง, ห้วยยอด 081-894 4072, 073-218313        หาดใหญ่, สงขลา 074-559072-3, 086-730 5978        ยะลา, เบตง, สตูล 087-894 7793        ปัตตานี 086-277 8833
เอส. ดี. เอ็กเพลส  รองเมือง 02-214 4341,

 

02-216 5846

ประจวบ 089-503 0581        ชุมพร 084-629 9171        ระนอง 089-590 5277        ภูเก็ต 081-9565422        กระบี่ 087-264 5134        พังงา-อ่าวลึก 089-873 7038        โคกลอย- ตะกั่วป่า 081-326 6568        ตรัง 081-569 7477        พัทลุง 074-612960        สตูล 081-275 9860        ปัตตานี 089-795 4100        ยะลา 087-297 6673

 

 

เอส.พี. สุภาภัณฑ์  หัวลำโพง 02-215 3954-5,

 

02-216 5845

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,เกาะสมุย, นครศรีฯ,        พังงา,ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา

 

ภาคกลาง จังหวัดปลายทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โชควิวัฒน์ ขนส่ง  สาย3 02-888 1855,

 

086-128 5572

  ลพบุรี, สระบุรี, พุแค, บ้านหมอ, ท่าเรือ, หนองโดน, โคกตูม
กลาง  ป๋อเชียง  สาย2 02-222 1310, 02-222 7143 สุพรรณบุรี 035-502076, 035-551226, 035-551718
พาณิชย์ ขนส่ง  สาย3 02-888 1397, 081-753 3383 กาญจนบุรี, ท่ามะกา, ท่าม่วง, พนมทวน, 034-541625      086-311 2466  ราชบุรี, โพธาราม, บ้านโป่ง, ห้วยกระบอก
พีแอล PL-PN สายกลาง  สาย3 02-776 5845-63, 081-420 8431 ปทุมธานี, ลำลูกกา, คลอง1-8, อยุธยา, วังน้อย, ท่าเรือ        อ่างทอง, ไชโย, วิเศษชัยชาญ, สิงห์บุรี, อินทร์บุรี         สระบุรี, หนองแค, แก่งคอย, ลพบุรี, โคกสำโรง, พัฒนานิคม
พีแอล PL-PM สายกลาง  สาย3 02-888 0653,

 

085-045 9090

สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี 081-515 7726, 085-100 6848      รองเมือง 02-214 4820  นครปฐม, สามพราน, กำแพงแสน, ดอนตูม  081-616 2564        สมุทรสงคราม, แม่กลอง, สมุทรสาคร, อัมพวา        ราชบุรี, บ้านโป่ง, ดำเนินสะดวก 084-180 7206        เพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน, ปราณบุรี, ประจวบฯ 081-596 5104
พีเอส / PS  089-038 6016, 081-341 6874 ภาคกลาง ปทุมธานี นครนายก
พี อาร์ คูเรีย  สาย3 02-613 8670, 02-613 8881 ภาคกลางตอนบน ลพบุรี  สระบุรี    พีที / PT  081-423 2268, 085-150 2853  อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ไพบูลย์ ขนส่ง  085-127 6570, 085-802 8612 โคกสำโรง, บ้านหมี่, หนองม่วง,สระโบสถ์
036-441386, 036-624536, 081-851 5436
นครกรุงเทพสหการ  สาย2 02-887 0910-1, 448 1113 กาญจนบุรี, ไทรโยค, หัวหิน, ปราณบุรี, ราชบุรี
นิวสระบุรีกมลชัยขนส่ง  สาย3 02-888 1856 สระบุรี
ลาภมงคล ขนส่ง  สาย3 02-888 0422-3 อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ป่าโมก, ไชโย 035-611771
ราชบุรีรุ่งเรือง ขนส่ง  สาย2 02-887 2301,

 

086-324 8835

กาญจนบุรี, ท่ามะกา, ท่าม่วง  034-543348, 081-378 6690        นครปฐม, บางเลน, กำแพงแสน,        ราชบุรี, ปากท่อ, บางแพ, โพธาราม, บ้านโป่ง
สหพิทักษ์ชัยนาท  สาย2 02-448 2939-40 ชัยนาท, พยุหะคีรี, สรรคบุรี, หันคา 056-411557, 411087
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  สาย3 02-888 0861 บ้านโป่ง 081-572 1328  กาญจน์ 086-764 2901,

 

083-963 0294

เอกชัยขนส่ง ราชบุรี  สาย3 02-888 0083 ราชบุรี 032-337523

 

ภาคอีสาน จังหวัดปลายทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
R.I.T. กิตติวัตรทรานสปอร์ต  สาย2 02-987 0122 โคราช 044-276342, 086-855 6358 อีสาน  (ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ)  085-013 7719, 085-007 8125  ขอนแก่น 043-365271, 265273, 081-592 1386
O.K.ทรานสปอร์ต  สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครราชสีมา (อ.เมือง) 089-812 6563        ขอนแก่น (อ.เมือง) 089-812 7254        อุดรธานี (อ.เมือง) 089-812 6575        หนองคาย (อ.เมือง, ท่าบ่อ) 081-376 9843        อุบลราชธานี (อ.เมือง, วารินชำราบ) 089-8126391        ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม 089-969 0588
กาฬสินธุ์ ขนส่ง  แยกบางบอน 02-416 5583,

 

02-895 1302

กาฬสินธุ์ 043-3811065
กิจสุนทร  สาย2 02-887 0343-4 ยโสธร 045-711326, 712278,720278
ขอนแก่นขนส่ง/การเกษตร  สาย2 02-865 3739,

 

02- 865 3692

ขอนแก่น1 043-221690, 221309, 228155    (ขอนแก่น-อุดรฯ)  02-410 3439  ขอนแก่น2 043-221309, 228155
ขอนแก่นขนส่ง  สาย2 02-865 3492, 081-350 5207 ขอนแก่น 043-344969, 236902
(ส.แก่นนคร)  02-410 3423, 410 3430 บ้านไผ่ 043-329717, 081-392 7959        มหาสารคาม, โกสุมพิสัย, วาปีปทุม 043-721297        กาฬสินธุ์ 043-821384, 081-2626037        ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่ 042-43116-7, 431526
คิงส์โลจิสติกส์  สาย2 02-418 8205, 081-710 1830 ขอนแก่น 043-332108, 043-238546, 043-237618
โคราช-บัวใหญ่  สาย3 02-888 1079 บัวใหญ่ 044-461508, 461955        พิมาย 044-471933    โคราช สหะชัย  สาย2 02-889 1475, 889 1786,   044-956043, โคราช, บัวใหญ่, พิมาย, ปักธงชัย, สีคิ้ว, โนนสูง      087-960 3933  ด่านขุนทด, โนนไทย, ประทาย, โชคชัย, เสิงสาง, ครบุรี
จีแอล / GLทรานสปอร์ต  02-889 1990, 081-917 4894 ภาคอีสานตอนบน อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู,      086-064 4179   หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร      (ตรงข้ามซอยศาลาธรรมสพน์15)  ภาคอีสานตอนกลาง ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด,      www.gl.co.th  มหาสารคาม, กาฬสินธ์, ยโสธร, อำนาจเจริญ        ภาคอีสานตอนล่าง นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์,        045-661375, กันทรลักษ์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง  สาย2 02-449 5510, 081-871 7789 ขอนแก่น 086-642 7285, 084-510 0142        อุดรธานี 042-242411, 081-872 4004
เจียเจ็งกี่ ขนส่ง  สาย2 02-887 0109, 887 0110 มุกดาหาร 042-611301, 611407        ยโสธร, อำนาจเจริญ, ธาตุพนม
ชั่งอุ่น  02-885 8706 เมืองพล 043-414012, 043-414073        บ้านไผ่ 043-274213
ชัยภูมิขนส่ง  สาย2 02-887 2319-20 ชัยภูมิ, บัวใหญ่(โคราช)  044-811700
ชัยภูมิวัฒนสิน  สาย3 02-888 1193-4 ชัยภูมิ 044-811281, 811372, 811667
ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง (จำปี)  สาย3 02-888 0980

 

(เก็บค่าส่งต้นทาง)

กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261
ต่อโชค ขนส่ง  สาย2 02-448 1725, 887 2171 สกลนคร, นาแก, พังโคน, สว่างแดนดิน 042-747290
ตั้งจงเจริญอุบล  สาย4 089-845 1212, 02-429 6320 อุบลราชธานี, วารินชำราบ 045-322967, 045-321989
นครพนมขนส่ง  สาย2 02-448 2065-7 นครพนม 042-511149, 511211        สกลนคร 042-713003
พิมาย ขนส่ง  สาย3 02-441 3503,

 

081-946 1469

โคราช 086-649 3715, ปากช่อง 089-239 9140        พิมาย 044-481678 (นครราชสีมา ทุกอำเภอ)
พีที / PT สายอีสาน  รองเมืองซ.4 02-776 6074-88 ด่านขุนทด, จัตุรัส, ชัยภูมิ, แก่งคร้อ, ภูเขียว      สาย2 02-887 2352  ขอนแก่น, พล, บ้านไผ่, น้ำพอง, ชุมแพ, ภูเวียง 084-137 5300      สาย3 080-772 1320  บุรีรัมย์, นางรอง, ปราสาท, สุรินทร์, ศรีขรภูมิ, บรบือ        มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
พีเอ็ม / PM สายอีสาน  รองเมือง 02-214 0629 โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 044-316034
พรของแม่ขนส่ง  สาย2 02-448 2882-3 อุดรธานี, หนองคาย
บี.เอส. ขนส่ง  สาย3 02-888 0267-9 อุบลราชธานี 045-241116, 081-493 8821        ศรีสะเกษ,

 

ขุขันธ์, กันทรลักษ์, อุทุมพรพิสัย, กันทรารมณ์        ยโสธร, กุดชุม, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว        อำนาจเจริญ, มุกดาหาร

บุรีรัมย์ พนมรุ้ง  สาย2 02-887 4134, 081-878 7889 บุรีรัมย์ 044-613129, 087-795 7096

 

นางรอง 089-846 6892

ปากช่องขนส่ง  สาย2 02-448 2033, 887 0407-8 ปากช่อง 044-313522, 311783      081-435 0453  โคราช 044-342098, 265505, 081-6606145        พิมาย 044-481496
นิวหม่งเส็ง โคราช  สาย3 02-441 4745, 081-405 2729  โคราช 044-242920, 2587433, 089-583 3988
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง  สาย2 02-887 3258-9 บุรีรัมย์ 044-612925      สาย5 02-889 4781  สุรินทร์ 044-515391        นางรอง 044-631086
ม่งเส็งศักดิ์ชัย  สาย2 02-410 3424, 02-410 3429  บุรีรัมย์, สุรินทร์ ร้อยเอ็ดสายสงวน  สาย2 02-887 4698-9, 448 1005  ร้อยเอ็ด 043-611207, 080-461 7907
เรืองกิจร้อยเอ็ด  สาย2 02-887 4325-6 ร้อยเอ็ด 043-524596        มหาสารคาม 087-226 4699, 043-524123, 084-685 3809        กุฉินารายณ์(กาฬสินธุ์)  043-851342
ลี้ฮะจัก ขนส่ง  สาย2 02-448 2873, 448 2930-1 มหาสารคาม 043-712851        ขอนแก่น 043-270693, 081-0491729        เมืองพล 043-416033        บ้านไผ่ 043-274443, 273880
เศรษฐีอีสาน  สาย2 02-887 4605-6 มหาสารคาม 043-722199        เมืองพล 043-414690        บ้านไผ่ 043-274978        ขอนแก่น 043-241379    ศรีสะเกษ
พนมรุ้ง  สาย2 02-887 4135, 081-457 5623 ศรีสะเกษ 045-633149, 087-5442811
ส.เจริญกิจ ขนส่ง  สาย2 02-887 4350 ศรีสะเกษ 045-620159, 631567, 081-789 6267
สหขนส่งเลย-อุดร  สาย2 02-410 3413, 02-410 3171-2 ชัยภูมิ, ภูเขียว, ชุมแพ, วังสะพุง,      www.sahatransport.com  เลย, เชียงคาน, ภูเรือ 042-812359, 087-9502605        นากลาง, หนองบัว, ศรีบุญเรือง, อุดรธานี, หนองคาย
สหรุ่งเรืองขนส่ง  02-804 8721-3 ข้างเดอะมอลล์บางแค อุดร 042-290440        เลย 042-835413        สกลนคร 042-971100        นครพนม 042-512101        พังโคน 042-771189        ขอนแก่น 043-344838-9        ร้อยเอ็ด 043518370        โคราช 044-203076-7        ชัยภูมิ 044-812517

 

 

สหนำโชคขนส่ง  สาย4 02-429 6319, 086-866 3430 สุรินทร์ 044-713530, 089-9484826      081-592 7737  ศรีษะเกษ 045-631565, 084-563 1565, 089-8483055
สามมิตร ขนส่ง  สาย3 02-888 0809 ศรีสะเกษ
หนองคาย-อุดร  สาย2 02-887 4626-7 หนองคาย 042-465446-7        อุดรธานี 085-852 0202
อส.อุบล ขนส่ง  สาย3 02-888 0600 อุบลราชธานี 081-876 4257, 045-314873
อีสานเอ็กเพรส  สาย2 02-887 2161-2 หนองคาย 042-465446-7        อุดรธานี 085-852 0202        เลย 042-811537, 083-144 6460
อุดรวุฒิชัย  สาย2 02-885 8430-1, 087-921 4232 อุดร 042-343242, 243645        (เฉพาะอ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.กุดจาบ,อ.กุมภวาปี,อ.โพนพิสัย)
อุดรสหเจริญไพศาล  สาย2 02-887 2240-1,

 

089-710 1777

อุดร, กุดจับ, บ้านผือ, กุมภวาปี, 042-346242, 348215
อุดมพรขนส่ง  สาย3 02-888 0796, 086-224 3119 อุดร 042-321605 (อ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.หนองหาน,อ.กุมภวาปี,        อ.บ้านดุง, อ.โพนพิสัย,หนองคาย,ปากคาด,บึงกาฬ,นากลาง)
อุดมศักดิ์ ก๊กเอ็ง  สาย3 02-800 6863-6 โคราช, ปักธงชัย, โชคชัย, ครบุรี 044-241173, 258695    (เก็บค่าส่งต้นทาง)    เสิงสาง, จักราช, ชุมพวง, พิมาย, โนนสูง, บัวใหญ่, ปากช่อง
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย3 02-888 1726, 086-725 4614 อุบลฯ, วารินฯ, เดชอุดม, พิบูลมังสาหาร 045-435128-9

 

ภาคเหนือ จังหวัดปลายทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
O.K.ทรานสปอร์ต  สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครสวรรค์ (อ.เมือง) 089-812 6587 พิจิตร (อ.เมือง, สามง่าม) 089-812 7393 พิษณุโลก ( อ.เมือง,วังทอง,บางระกำ,วัดโบสถ์,พรหมพิราม) 089-812 8357, 089-812 6753 เชียงใหม่ (อ.เมือง, หางดง) 081-376 9840
กริชทอง  02-887 4655-6 นครสวรรค์ 056-311 730
จงเจริญขนส่ง  สาย2 02-887 0225-6 พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, ตาก, แม่สอด  055-216800
จักรกริศน์ ทรานสปอร์ต  รามอินทรา34 086-763 8413

 

 

 
เชียงรายธนากร 2005  สาย2 02-885 8980, 885พิษณุโลก 086-763 8413    8795เชียงราย 053-744756        แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ, เทิง, พาน
ด่วนเหนือ 2543  02-219 2472 เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์,           แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย
ตาก ป.สยาม  02-885 9798-9 ตาก 055-511 605, 513 178
นิ่มซี่เส็ง  สาย2 02-448 2890-2 พะเยา 054-484 375-7
นิ่มซี่เส็ง สาย5 02-889 4600-6 เชียงราย 053-718 045-7, 089-191 4492สี่แยกมหานาค 02-282 8490, 02-281 6218แม่สาย 053-734 568-9, 086-430 3885ตลาดไทคลอง2 02-520 3381-3  ลำพูน 053-553 854-6www.nimseeseng.comเชียงใหม่ 053-244 801ฝาง 053-883 637ลำปาง 054-218 913-4แพร่ 054-533718, 086-430 3823นครสวรรค์
ป.รุ่งโรจน์ ขนส่ง  สาย2 02-885 9517-8,

 

081-689 9921

เชียงใหม่ 053-260212        เชียงราย 053-711230, 718017        ลำปาง 054-221965, 217639        พะเยา 054-431082, 481346, 480316ประกาย  02-805 5655, 089-121 5655  เพชรบูรณ์ 089-129 9548, 081-969 9548
พิษณุโลก ขนส่ง  สาย2 02-887 0223-4 พิษณุโลก, สุโขทัย 055-259068, 252722
พีแอล / PL  สายเหนือ  สาย3 02-888 1866,

 

081-401 5975

พิษณุโลก (ทุกอำเภอ) 055-246 821, 086-939 2052      02-214 4820, 02-214 3921  เลย, ภูเรือ, ด่านซ้าย, นครไทย, 086-667 2687, 089-640 9463      สาย4 089-610 1525, 083-620 142เพชรบูรณ์, เขาค้อ, หล่มสัก, หล่มเก่า 081-474 2072     สุโขทัย, คีรีมาศ, สวรรคโลก 081-475 4683        พิจิตร, ตะพานหิน, โพทะเล, บางมูลนาก, สามง่าม 089-644 1759      กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ) 089-638 9972, 081-651 9080        อุตรดิตถ์, ตรอน, พิชัย 081-886 6419, 089-461 9699       นครสวรรค์ 086-204 9390,อุทัยธานี 081-044 1527        แพร่ 081-707 9978, 081-041 5080        น่าน, เวียงสา        ตาก, แม่สอด, บ้านตาก 086-9356325, 089-708 7178
แพร่-น่านสวรรค์ ขนส่ง  สาย2 02-887 1084-5 แพร่ 054-624323-4, น่าน 054-600727    นครแพร่-น่าน  02-888 0837  แพร่ 054-511 238, 627 273,

 

น่าน 054-710 971

นำโชคประเสริฐ  สาย3 02-888 0698 อุทัยธานี, บ้านไร่, ลานสัก, สว่างอารมณ์ 056-511832
วัฒนะกิจ อุตรดิตถ์  สาย2 02-887 0914-5 อุตรดิตถ์ 055-411652
ส.สว่างขนส่ง  สาย3 02-888 1807, 086-994 3088 เชียงใหม่, ลำพูน, สันกำแพง 053-243025, 081-1808815      แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง
สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก  02-954 3601-7,

 

02-633 0411

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, พาน, แม่จัน, แม่สาย,   (เก็บค่าส่งต้นทาง)    พิษณุโลก, พะเยา, แพร่, เชียงคำ, เทิง, เชียงของ, ดอกคำใต้
สหะหล่มสัก (อึ้งเป๋งเฮง)  กาญจนาภิเษก

 

02-885 8921-8

เพชรบูรณ์ 056-711395, หล่มสัก 056-701135   (ลูกค้าไม่ประจำ เก็บต้นทาง)    พิษณุโลก 055-335035        พิจิตร 056-612227, ตะพานหิน, บางมูลนาก 056-621868      สุโขทัย 055-621303        เชียงใหม่ 053-844940    สุโขทัย  สาย3 02-888 0734  สุโขทัย 089-768 5201      สวรรคโลก 089-682 0145
สุวรรณไพศาลขนส่ง  สาย2 02-887 2711 เชียงใหม่ 053-442781, 423692-4, 423434      ลาดกระบัง 02-737 8673  ลำปาง          054-217639, 221965      www.suwanpisarn.com  เชียงราย 053-756445-6          พะเยา 054-480195
หย่งขนส่ง (พิษณุโลก)  สาย2 02-887 0912-3,

 

081-406 8715

พิษณุโลก 055-304726, 304 735      081-807 9443,

 

081-533 1365

 

ภาคตะวันออก

จังหวัดปลายทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

CN ขนส่งด่วน  02-214 5065, 086-386 3797 ชลบุรี, บางพระ, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บ้านบึง ตะวัน
O.K.ทรานสปอร์ต  สาย4 02-889 8752, 429 2624 ระยอง (เมือง, มาบตาพุด, บ้านค่าย, บ้านเพ) 089-812 6756 ออก
เกื้อกูล ขนส่ง  สาย3 02-888 1881, 089-969 6049 ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ)
ช.รุ่งเรืองกิจ ขนส่ง  สาย3 02-888 1400, 081-344 8214 ชลบุรี, พนัสนิคม, บ้านบึง 038-284239
เชาวลิน ทรานสปอร์ต  02-943 5058 ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง
โชคจิยะชัย ขนส่ง  สาย3 02-888 1216, 086-324 7554 สระบุรี, หนองแค, วิหารแดง, หินกอง, มวกเหล็ก, แก่งคอย      (ลพบุรี 081-293 9037)  ลพบุรี, บ้านหมี่, โคกสำโรง, ลำนารายณ์, พัฒนานิคม      (ปราจีนบุรี 086-3247554, 081-681 8541)  ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, ประจันตคาม, ศรีมหาโพธิ์      (สระบุรี 081-745 7086)  นครนายก, บ้านนา
ตราดบริการ  สาย2 02-805 3493, 02-805 5505 ตราด 081-2952144, 039-512613, 532451
ติ่งขนส่ง ชลบุรี  สาย2 02-885 9445, 885 8370 ชลบุรี, พัทยา 038-273266, 278655
พรกิจ  02-888 2033 กด 1, 02-888 0535-6 ชลบุรี 038-225336
พรจิตต์ขนส่ง  สาย3 02-888 0938, 888 0996 บางละมุง, พัทยา, บ้านฉาง, มาบตาพุด, ระยอง        สัตหีบ 038-435102 , 038-436640 ,  038-435112
พรอำนวย  สาย2 02-887 4630 สอยดาว, จันทบุรี, สระแก้ว 039-381113, 421579
พีพี ขนส่ง / PP  รองเมือง 0-2216 1685 ภาคตะวันออก, สระแก้ว, อรัญฯ, จันทบุรี, ปราจีนบุรี
พีแอล PL-PM ชลบุรี  สาย3 081-564 5920,

 

081-407 2089

ชลบุรี, หนองมน, บางพระ, ศรีราชา, อ่าวอุดม, แหลมฉบัง,        พัทยา, บางละมุง, สัตหีบ, บ้านบึง, บ่อวิน, พนัสนิคม, พานทอง
พีแอล PL-PN สายกลาง  สาย3 02-776 5845-63,

 

081-420 8431

นครนายก, ปราจีนบุรี, ศรีมหาโพธิ์, กบินทร์บุรี, สระแก้ว
พี.อนุสรณ์  สาย2 02-885 8033-4 จันทบุรี, ท่าใหม่, ขลุง 039-350536-7      แกลง 038-887178-9        ระยอง 038-873469
ฟ้าประทาน  สาย4 02-814 0663, 086-787 9973 ปราจีนบุรี , นครนายก , สระแก้ว , วังน้ำเย็น, อรัญประเทศ
มงคลทรานสปอร์ต  สาย3  ศูนย์ชลบุรี 02-888 0899 ชลบุรี, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บางละมุง, บ้านบึง,      ศูนย์ฉะเชิงเทรา 02-888 1563  พนัสนิคม, พัทยา, บ่อวิน 038-379588, 081-377 8869        ฉะเชิงเทรา, บางคล้า, พนมสารคาม 087-083 3544    ระยองพัฒนา  สาย3 02-888 2130, 888 1658  ระยอง, บ้านค่าย 038-611764, 876091-92
รุ่งวัฒนา ขนส่ง  สาย2 02-887 2760-1 ตราด, คลองใหญ่ 039-581211, 581146
วสันต์สมุทร ขนส่ง  สาย2 02-887 0919-20  ตราด 039-511259, 512987, คลองใหญ่ 039-581154
สหมิตรจันทบุรี  สาย2 02-887 4590 จันทบุรี, แหลมสิงห์, ท่าใหม่        ระยอง, ตราด
แสงเจริญ  02-448 2977, 02-448 2978 ตราด 039-511225, 511025, 081-305 0015
อรัญ-วินัย ขนส่ง  สาย3 02-888 0447, 081-319 4913 อรัญประเทศ, ตลาดโรงเกลือ 037-231376