บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังคงมีแนวทางในการนำเข้าสินค้า

ทางบริษัทวาย.พี.ดีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการจำหน่ายเครื่องดัดเหล็ก และเครื่องตัดเหล็ก ของประเทศญี่ปุ่นในBrand ชั้นนำ ทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและ เลือกการใช้งานของเครื