บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทรับหาสินค้า

บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัทรับจัดหาสินค้าให้แก่ลุกค้าที่ต้องการนำเข้าเครื่องจักร ประเภทต่างๆๆจากต่างประเทศ เพื่อมาให้ในการก่อสร้าง หรืองานโรงงานอุตสา