บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของงาน BOI2554

บริษัทวาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน BOI FAIR 2554 บริษัทได้เป็นตัวแทนไปออกงาน BOI 2554ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ในระหว่าง