บ้านโครงสร้างเหล็ก ทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับยุคค่าแรงแพง?

บ้านโครงสร้างเหล็ก ทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับยุคค่าแรงแพง? จากเสวนา ในงานรับสร้างบ้าน 2012 (23 ส.ค. 2555) สัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนมุมมองบ้านแนวคิดเดิม เป็นบ้านแน