มารู้จักเหล็กข้ออ้อบกันเถอะ / Deformed Bars

มารู้จักเหล็กข้ออ้อยกันเถอะ ทำเหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง