รฟม.ตรวจไซด์ก่อสร้าง”สายสีม่วงใต้”เข้มมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รฟม. ตรวจเข้มมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน การก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จุดเปิดหน้าดิน แนวถนน ทหาร -สามเสน-ประชาธิปก-ถนนสุขสวัสดิ์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร ต่อด้วยจุดก่อสร้างสถานีรัฐสภา บนถนนสามเสน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนพระสุเมรุ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสิ้นสุดที่แนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และการคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://mgronline.com/business/detail/9660000092317