เครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ลม

1.เครื่องสกัดแบบใช้ลม เครื่องสกัดชนิดนี้ จะอาศัยแรงดันลม มีข้อดีคือ ตัวเครื่องกลไกลไม่ซับซ้อนน้ำหนักเบา ข้อเสียคือ ต้องพกเครื่องผลิตลมหรือปั๊มลมไปด้วยจึงไม่เหมาะกับการย้ายหน้างานบ่อยๆ

เครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ลมสามารถแบ่งลักษณะได้ 3 แบบดังนี้

ทรงปากกา ด้วยลักษณะของเครื่องจะเล็กทำให้ใช้งานได้ง่าย แค่บีบก็สามารถ สกัดวัสดุออกได้แล้วพกพาสะดวก

ทรงปืน ทรงนี้เป็นที่นิยมใช้กับงานสกัดป่านกลาง

ทรงสกัดพื้น ตัวนี้นิยมใช้กับงานก่อสร้างถนนหรือสกัดอาคารใหญ่ๆ

https://itoolmart.com/blog/content/7cu8i#:~:text=The%20Jackhammer,%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD