เครื่องสกัดคอนกรีต มีกี่ประเภท

เครื่องสกัดคอนกรีตเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำลายปูน เศษวัสดุ และอาคารที่ก่อสร้างด้วยปูน เครื่องสกัดเครื่องแรกเดิมทีถูกผลิตโดย Samuel Miller ในปี 1806 เพื่อใช้งานขุดเหมือง และสำรวจ

แต่ปัจจุบันเครื่องสกัดคอนกรีตได้พัฒนามาจนใช้ ลม และไฟฟ้า โดยเครื่องสกัดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.เครื่องสกัดแบบใช้ลม

2.เครื่องสกัดแบบไฟฟ้า

https://itoolmart.com/blog/content/7cu8i