ข้องอแบบเชื่อม 45,60 องศา (DIN)

ข้องอแบบเชื่อม 45,60 องศา (DIN)

ข้อต่อ HDPE ผลิตมาจากวัสดุพอลิเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรม ที่สามารถให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดีแก่ตัวท่อ มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบท่อแรงดันน้ำสูงและแรงดันน้ำต่ำ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน ท่อที่นำมาผลิตอุปกรณ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 16 มม. จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด 2,000 มม.

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อต่อ HDPE ผลิตมาจากวัสดุพอลิเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรม ที่สามารถให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดีแก่ตัวท่อ มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบท่อแรงดันน้ำสูงและแรงดันน้ำต่ำ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน ท่อที่นำมาผลิตอุปกรณ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 16 มม. จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด 2,000 มม.

ข้อต่อ HDPEคือข้อต่อที่สามารถต่อเข้ากับท่อพีอี ด้วยการใช้ควาร้อนในการเชื่อมต่อกัน การต่อท่อพีอี โดยมีวิธีการเชื่อมความร้อน ซึ่งวิธีนี้เป็นการเชื่อมที่ได้รับความนิยมสำหรับ การต่อท่อพีอี ซึ่งการเชื่อมความร้อมนี้จะทำให้รอยเชื่อมหลอมละลาย เป็นเนื้อเดียวกัน มั่นใจได้ว่ารอยต่อเชื่อมมีความแข็งแรงเท่ากับท่อหรือมากกว่าตัวท่อ

 

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับท่อ HDPE ที่ได้มาตรฐาน
2.ใช้เครื่องมือในการเชื่อมต่อที่ได้มาตรญาน โปรศึกษาข้อมูล การเชื่อต่อท่อและอุปกรณ์ ก่อนการใช้งาน
3.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 

 

“ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา”

HOTLINE
สำนักงานใหญ่ เบอร์โทร 086-987-4905,083-714-4069,02-408-4120
แฟกส์02-408-4121
อีเมล ypdsales2015@gmail.com
Line ID : ypd15