ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก.982-2556 PE80

ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก.982-2556 PE80

ปัจจุบันท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ

ท่อ HDPE สามารถทนทานต่อสารเคมีเพราะเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อ HDPE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อ HDPE เป็นท่อส่งน้ำพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวด์ สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม โดยท่อ HDPE ผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2556 ด้วยคุณสมบัติของท่อ  ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความแข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดี น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง จึงได้รับความนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะของท่อ

HDPE ผิวภายในท่อจะมีความเรียบมัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นท่อส่งน้ำประปา หรือท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ท่อ HDPE นั้นถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร เนื่องจากตัวท่อมีความยืดหยุ่นที่ดีและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีอีกด้วย

คุณสมบัติเฉพาะ

ยืดหยุ่นได้ดี ท่อ HDPE ตัวท่อมีความยืดหยุ่น จึงทนต่อแรงกระแทกจากภายนอกและรับแรงดันจากของเหลวภายในท่อได้โดยไม่

แตกร้าวและรั่วซึม และยังสามารถม้วนได้อีกด้วย

น้ำหนักเบา ท่อมีน้ำหนักเบา โดยทั่วไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของท่อเหล็กอาบสังกะสีเท่านั้น ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและขนส่ง

ค่าความเสียดทานในเส้นท่อน้อย ท่อ HDPE มีผิวภายในท่อเรียบมันมีความต้านทานการไหลต่ำจึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวก

ปราศจากสารเป็นพิษ ท่อ HDPE ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเจือปนจึงเหมาะที่จะเป็นท่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคและของเหลวที่เป็นอาหารได้

คงทนต่อสารเคมีต่างๆ

ท่อ HDPE สามารถทนทานต่อสารเคมีเพราะเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อ HDPE มีความ

ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆ และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

 

“ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา”
HOTLINE
สำนักงานใหญ่ เบอร์โทร 086-987-4905,083-714-4069,02-408-4120
แฟกส์02-408-4121
อีเมล ypdsales2015@gmail.com
Line ID : ypd15