เครื่องดัดท่อโครงหลังคา โต 10 นิ้วรุ่น HHW-1000

เครื่องดัดท่อโครงหลังคา โต 10 นิ้วรุ่น HHW-1000

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องดัดท่อโครงหลังคาโต 10 นิ้ว  โมล์ด 6,8,10  นิ้ว
ใช้ไฟ 380 โวลต์