เครื่องทำข้อต่อ รุ่น FIT- 315

เครื่องทำข้อต่อ รุ่น FIT- 315

เครื่องผลิตข้อต่อ ตัวเครื่องสามารถผลิตขิ้นต่อได้หลากหลายรูปทรง สามารถใช้ได้กับผู้ใช้งานเองหรือ ผลิตไว้จำหน่ายได้ เป็นเครื่องสำหรับผลิตอุปกรณ์ข้อต่อ fitting ท่อ เช่น ผลิตข้อต่อสามทาง ผลิตข้อต่อกากบาท ผลิตข้อต่อY  ผลิตข้อต่อX ผลิตข้องอ ด้วยท่อ PE ท่อHDPE  สร้างผลิตท่อได้ตั้งแต่ 45 องศา 60 องศา รองรับขนาดท่อได้ตั้งแต่ขนาด 90 มิลถึงขนาดที่ไซส์ที่มาตราฐานทั่วไปคือ 315 มิล ตัวเครื่องประกอบไปด้วยแผ่นทำความร้อน ตัวปาดหน้าท่อระบบสวสิต์ไฟ ตัวเครื่องมีโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมและออกแบบมารองรับการผลิตชิ้นงานข้อต่อโดยเฉพาะให้เครื่องไม่เกะกะทำงานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก   นอกจากนั้นจะมีตัววัดแรงดันดิจิตอลที่ถูกต้องและแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องทำข้อต่อ รุ่น FIT- 315

เครื่องผลิตข้อต่อ ตัวเครื่องสามารถผลิตขิ้นต่อได้หลากหลายรูปทรง สามารถใช้ได้กับผู้ใช้งานเองหรือ ผลิตไว้จำหน่ายได้ เป็นเครื่องสำหรับผลิตอุปกรณ์ข้อต่อ fitting ท่อ เช่น ผลิตข้อต่อสามทาง ผลิตข้อต่อกากบาท ผลิตข้อต่อY  ผลิตข้อต่อX ผลิตข้องอ ด้วยท่อ PE ท่อHDPE  สร้างผลิตท่อได้ตั้งแต่ 45 องศา 60 องศา รองรับขนาดท่อได้ตั้งแต่ขนาด 90 มิลถึงขนาดที่ไซส์ที่มาตราฐานทั่วไปคือ 315 มิล ตัวเครื่องประกอบไปด้วยแผ่นทำความร้อน ตัวปาดหน้าท่อระบบสวสิต์ไฟ ตัวเครื่องมีโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมและออกแบบมารองรับการผลิตชิ้นงานข้อต่อโดยเฉพาะให้เครื่องไม่เกะกะทำงานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก   นอกจากนั้นจะมีตัววัดแรงดันดิจิตอลที่ถูกต้องและแม่นยำ

เครื่องผลิตข้อต่อรุ่น FIT -315

ขนาดท่อ 90-315 มิล

กำลังไฟ 8.15 วัตต์

ใช้ไฟ 380 โวล์ต

กำลังไฟของแผ่นความร้อน 5.15 วัตต์

ใช้ไฟ 380 โวล์ต

กำลังไฟของแผ่นปาดความร้อน 1.5 วัตต์

ใช้ไฟ 380 โวล์ต

กำลังไฟของไฮดรอลิก 1.5 วัตต์

ใช้ไฟ 380 โวล์ต

แรงดัน 0-10 Mpa

ควบคุมอุณหูมิ 0-300 องศา

ค่าความแปรปรวน +-5องศา

น้ำหนัก 800 โล

ราคา 490,000 บาท