เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ ย่อยกาบมะพร้าว รุ่น A-002-G-H4KN

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ ย่อยทางทางปาล์ม ย่อยกาบมะพร้าว BATON รุ่น A-002-G-H4KN โครงไม่รวมมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์

เครื่องย่อยทางทางปาล์ม BATON รุ่น A-002-G-H4KN โครงไม่รวมมอเตอร์

หั่นย่อย ย่อยกิ่งไม้สด ไมเนื้ออ่อนที่มีความเเข็งปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 2นิ้ว

ย่อยฟาง ย่อยกาบมะพร้าว ซังขาวโพด

เครื่องย่อยทางทางปาล์ม BATON รุ่น A-002-G-H4KN-HC3 ประกอบมอเตอร์ HASCON

เครื่องย่อยทางทางปาล์ม BATON รุ่น A-002-G-H4KN-P270 ประกอบเครื่องยนต์ POLO 9HP

สามารถย่อย ย่อยทางทางปาล์ม กับทางมะพร้าว ย่อยไม้เนื้ออ่อน แข็งปานกลาง ย่อยฟาง, กาบมะพร้าว,ชังข้าวโพด

ความเร็วในการย่อย   ย่อยได้ 200 กก./ชม. ( ขึ้นกับความคมของใบมีดและกำลังมอเตอร์หรือเครื่องยนต์)

อุปกรณ์ร่วม มอเตอร์ 3 แรงขึ้นไป หรือเครื่องยนต์ 7.5 แรงขึ้นไป ใบมีด  4 ใบ ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ (ชุบแข็ง)

ในการทำความสะอาดเครื่องย่อยกิ่งไม้ ให้เริ่มต้นด้วยการถอดแผ่นไม้ และเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำความสะอาดตะแกรงแยกทีละชิ้น
จากนั้นเริ่มทำความสะอาดราง และรอบท่อไอเสียด้วยน้ำและแปรง หรือผ้าแห้ง หลีกเลี่ยงการใช้น้ำแรงมากเกินไปเพราะอาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงปนเปื้อนได้นั่นเอง