เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน
เงื่อนไขการเช่าเครื่องรุ่น BB-32X(OGURA) สภาพ 80% ใช้ไฟ220 โวลต์
เครื่องดัดเหล็กมือถือ 6-32 มิล ใช้ไฟ220 โวลต์ น้ำหนัก 35โล (ใช้สำหรับแก้ไขงาน ดุ้งเหล็ก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

                                                                           

 

1.ราคาเช่าเครื่องเดือนละ 15,000 บาท  ** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ขั้นต่ำ 1 เดือน)
** ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง/ค่าซ่อมที่อาจเกิดขึ้น
2.มัดจำเครื่อง  40,000 บาท
*** กรณีเครื่องในระหว่างการใช้งานและใช้งานจนนำมาคืนเกิดปัญหาเสีย หัก หลุด แตกบิ่น
ง้อ บุบ  น้ำมันไหลรั่ว
ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าเสียหายตามจริงโดยหักจากค่ามัดจำเครื่อง โดยการตรวจสอบสินค้า
ขึ้นอยุ่กับช่างของบริษัท วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด
*** ลูกคค้าสามารถตรวจสอบสภาพ และ ลองสินค้าได้ตามต้องการก่อนมีการนำไปเช่าได้ทุกครั้ง
ถือเป็นคำตัดสินเท่านั้น

“ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา”
HOTLINE
สำนักงานใหญ่ เบอร์โทร 086-987-4905,083-714-4069,02-408-4120
แฟกส์02-408-4121
อีเมล ypdsales2015@gmail.com
Line ID : ypd15