เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURA ดัดเหล็กแบบมือถือ

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURA ดัดเหล็กแบบมือถือ

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน
เงื่อนไขการเช่าเครื่องรุ่น BB-32X(OGURA) สภาพ 80% ใช้ไฟ220 โวลต์
เครื่องดัดเหล็กมือถือ 6-32 มิล ใช้ไฟ220 โวลต์ น้ำหนัก 35โล (ใช้สำหรับแก้ไขงาน ดุ้งเหล็ก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องดุ้งเหล็ก รุ่น BB-32 X OGURA

ดุ้งเหล็กแก้ไขงานที่ติดตั้งแล้วใช้ดัดเหล็ก32มิลเพื่อแก้ไขชิ้นงานการดัดเหล็กเสาในพื้นที่ที่จำกัด ด้วยการทำงานของระบบไฮดรอลิคทำให้สามารถดุ้งเหล็กขึ้นมาได้ง่ายมาก

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน
เงื่อนไขการเช่าเครื่องรุ่น BB-32X(OGURA) สภาพ 80% ใช้ไฟ220 โวลต์
เครื่องดัดเหล็กมือถือ 6-32 มิล ใช้ไฟ220 โวลต์ น้ำหนัก 35โล (ใช้สำหรับแก้ไขงาน ดุ้งเหล็ก)

1.ราคาเช่าเครื่องเดือนละ 15,000 บาท  ** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ขั้นต่ำ 1 เดือน)
** ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง/ค่าซ่อมที่อาจเกิดขึ้น
2.มัดจำเครื่อง  60,000 บาท
*** กรณีเครื่องในระหว่างการใช้งานและใช้งานจนนำมาคืนเกิดปัญหาเสีย หัก หลุด แตกบิ่น
ง้อ บุบ  น้ำมันไหลรั่ว

เครื่องดัดเหล็กมือถือเป็นเครื่องดัดเหล็กเส้น,เหล็กข้ออ้อย,เหล็กปลอก
ตั้งแต่ 4-32มิลน้ำหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องย้ายง่ายเครื่องสามารถดัดเหล็กได้ 0 – 180องศา

ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าเสียหายตามจริงโดยหักจากค่ามัดจำเครื่อง โดยการตรวจสอบสินค้า
ขึ้นอยุ่กับช่างของบริษัท วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด
*** ลูกค้าสามารถตรวจสอบสภาพ และ ลองสินค้าได้ตามต้องการก่อนมีการนำไปเช่าได้ทุกครั้ง
ถือเป็นคำตัดสินเท่านั้น

ดุ้งเหล็กเเก้ไขชิ้นงาน ดัดง้อให้ตรง ดัดตรงให้ง้อ ดัดเหล็กข้ออ้อย 25 มิล SD40 ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค น้ำหนัก25 โล เครื่องย้ายง่าย ปรับการทำงานด้วยคันโยก